Saastuminen/Pollution  size 47x54 cm

Kalat pilalla saastumisen takia.

Fishes spoiled due to pollution.