Domino-efekti/Domino effect size 62x97 cm

Kun yksi sahkopylvas kaatuu seuraavan suuntaan, jatkuu ketjureaktio ja kaikki seisahtuu.

If one electricity pole tumbles towards its neighbour, it will fell down next ones ensuing a standstill.