Odotusten kehitys/Development of expectations size 65x96 cm

Isot tienvarsien mainostaulut tavoittelevat autoilijoiden huomiota. Tämä saattaisi kuvata puolueiden kannatusta.

Big road-side billboards try to catch your attention. This one might show the support to the political parties.