Kestavampi kehitys/More sustainable development   size 84x94 cm

Ravintoympyrälle tuodaan ravinteita. On vetta ja vihreaa.. ja kaloja.

Food is being brought to nutrition circle. There is water and green.... and even fishes.