Keltainen joki ehtyy/The yellow river is drying up

size 63x91 cm

Riisinviljely tarvitsee runsaasti vetta. Jaatikoiden sulaessa mm. Keltainen joki Kiinassa ehtyy ja viljely rannoilla loppuu patoamisesta huolimatta.

Rice farming needs plenty of water. As the glaciers will melt down, e.g. The Yellow River in China dries up and farming is not possible any more in spite of irrication.