9_richteria1
kotini on linnoitukseni
rajattu sikala
vedeton_tulva1
yksityistetty_vesi1