Kotini on linnoitukseni (linnani)/My home is my castle (fortress) size 69x75 cm

Turvallisuusvarustus huipputasoa, mutta ei esta urkkijoita aidan takaa.

Top-level security equipment does not hinder curious eyes staring over the fence.