Pykalaviidakko/Legal bumf size 64x90 cm

Kiukustuneet kansalaiset protestoivat liiallista saatelya ja oikeudenkaynnin kalleutta.

Indignant citizens protest against excessive regulations and mountain-high price of proceedings.