Venuksen reinkarnaatio/Reincarnation of Venus   size 54x82 cm

Taydelliseen kauneuteen tarvitaan kaikki keinot, mutta tuloksesta ei anneta takuuta.

To achieve perfect beauty all means are adopted, but no warranty given.