Heinasirkat tulivat/Locusts came   size 71x91 cm

Raamatullinen vitsaus tuli Eurooppaan länsimaisen yhteiskunnan reisaksi.

A biblical plague came to Europe to trouble the locals.